Punerea sub Sechestru a Bunurilor pe Durata unei Anchete în țările UE

Este posibil să doriți să se ia măsuri rapide în alt stat membru decât cel în care ați introdus acțiunea în instanță, fără a mai aștepta pronunțarea hotărârii finale. Ați introdus o acțiune în instanță, însă procedurile sunt lente și sunteți descurajat? Vă temeți că debitorul va profita de procedurile îndelungate și de diferitele căi…

Details

Procedura Europeană privind Cererile cu Valoare Redusă este menită să simplifice și să accelereze soluționarea Acțiunilor Transfrontaliere al căror obiect nu depășește 5 000€.

Procedura Europeană cu privire la Cererile cu Valoare Redusă este pusă la dispoziția justițiabililor ca o alternativă la procedurile prevăzute de legislațiile statelor membre. Obiectul cererii nu trebuie sa depaseasca 5000 euro. O hotărâre pronunțată în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă este recunoscută și executabilă într-un alt stat membru fără să…

Details
Insolventa, Faliment

Norme mai eficiente privind Procedurile de Insolvență la Nivel Transfrontalier în cadrul UE

SINTEZĂ PRIVIND Regulamentul (UE) 2015/848 – Proceduri de Insolvență CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT? Regulamentul vizează asigurarea unei administrări eficiente a procedurilor de insolvență care implică o persoană fizică sau o întreprindere cu activități comerciale sau interese financiare într-o altă țară a Uniunii Europene (UE) decât cea în care are de regulă reședința, respectiv sediul…

Details
CEDO

Drepturile fundamentale în Uniunea Europeană.

Actele legislative în care sunt prevăzute drepturile fundamentale și organismele care vă protejează aceste drepturi în UE Instrumente juridice Drepturile fundamentale vă sunt protejate în UE: – la nivel național, de către sistemele constituționale ale statelor membre – la nivelul UE, prin Carta drepturilor fundamentale a UE. Carta reunește toate drepturile (personale, civice, politice, economice, sociale)…

Details

Somatia Europeana de Plata

Procedura Somației Europene de Plată este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată. Procedura europeană de somație de plată se derulează folosind anumite formulare-tip. Pentru inițierea procedurii, trebuie completat formularul A cu toate detaliile legate de părți,…

Details

Ordinul MAI nr. 146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști

Victimele violențelor domestice pot cere direct de la polițist un ordin de protecție provizoriu, fără să mai aștepte unul obișnuit, încuviințat de judecător. Modelul de ordin de protecție provizoriu și instrucțiunile sale au fost oficializate de curând. Polițistul vine la fața locului, pune victima violențelor domestice să răspundă la anumite întrebări și să dea o…

Details

Concubinii/fostii concubini ai suspectului sau inculpatului pot refuza să dea declarații în calitate de martori în procesul penal.

Codul de Procedură Penală „Art. 117 (1) Au dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor următoarele persoane: a) soțul, ascendenții și descendenții în linie directă, precum și frații și surorile suspectului sau inculpatului; b) persoanele care au avut calitatea de soț al suspectului sau al inculpatului”. Prin Decizia pronunțată în ședința…

Details

O.N.R.C. Registrul Beneficiarilor Reali. Convertirea Actiunilor la Purtător în Acțiuni Nominative

După intrarea în vigoare (21 iulie 2019) a Legii 129/2019 apare obligativitatea înregistrării beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de Oficiul Național al Registrului Comerțului iar acțiunile la purtător vor fi convertite în acțiuni nominative de către societățile emitente, în termen de 18 luni. Dispozițiile Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,…

Details

Măsuri pentru Simplificarea Condițiilor de Călătorie a Minorilor în Străinătate

17 iulie 2018 – Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006. Actul normativ vizează armonizarea Normelor de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind libera circulație cu modificările aduse legii în octombrie 2016, având drept…

Details