Onorariile noastre sunt variabile, fiind stabilite în funcție de nivelul de dificultate al cauzei, de amploarea și durata acesteia.

  Nivelul onorariului va fi convenit în mod liber între avocat și client, dar în limitele legii și ale statutului profesiei.

    Nivelul onorariilor plătibile se poate baza pe: un tarif orar perceput pentru numărul de ore lucrate; o sumă fixă; o sumă care depinde de câștigarea cauzei (în plus față de suma fixă, avocatul poate solicita o sumă suplimentară, fixă sau variabilă, ce va fi achitată doar în eventualitatea unui câștig de cauză). Cu toate acestea, este strict interzis ca onorariul avocatului să se bazeze exclusiv pe rezultatul judiciar.

    Este aproape imposibil de furnizat o estimare a tarifelor, deoarece astfel de informații pot fi obținute doar după prezentarea cauzei si apoi vom evalua tarifele ce vor trebui achitate, luând în calcul toate aspectele necesare legate de cauză și în principal cantitatea de muncă si valoarea litigiului.